Au pair-bureaus

Het lidmaatschap van de BONAPA geschiedt op uitnodiging. Wanneer u van de BONAPA een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek heeft ontvangen, dan betekent het dat de BONAPA vindt dat u in de basis over de juiste kwaliteiten beschikt om het lidmaatschap aan te mogen vragen.

Natuurlijk kunt u zelf ook een verzoek tot uitnodiging van het lidmaatschap indienen.
Dit kan via info@bonapa.nl. Het bestuur neemt vervolgens uw verzoek in behandeling.

Richtlijnen

Om lid te kunnen worden stelt de BONAPA de volgende richtlijnen:

 • Uw bureau bestaat minimaal 12 maanden;
 • De afgelopen 12 maanden waren er minimaal 5 plaatsingen;
 • Een uittreksel van de KvK van uw organisatie;
 • In het bezit van een VOG;
 • Twee referenties van gastgezinnen;
 • Een heldere en duidelijke website;
 • Een transparant prijzenbeleid dat ook beschikbaar is voor gezinnen;
 • Aantoning van geen betrokkenheid bij malafide organisaties en/of praktijken;
 • Is erkend referent van de IND;
 • Een businessplan, inclusief uw motivatie en visie.
 • Een presentatie geven op een Algemene Ledenvergadering van de BONAPA

Wanneer aan alle bovenstaande richtlijnen wordt voldaan beslist door middel van een stemming de Algemene Leden Vergadering over uw toelating.

Lidmaatschap aanvragen

Voor lidmaatschap kunt u ons een email sturen met uw verzoek en waarom u lid wil worden.

Wij nemen dan snel contact met u op voor verdere stappen en deelname aan de branche.

Kosten lidmaatschap

De kosten van het lidmaatschap van de BONAPA bedragen:

 • € 500 voor toetreding
 • € 500 voor lidmaatschap